Kalendář roku

Přihláška do soutěže Kalendář roku 2017

Kontakt

Zasíláme 2 ks výtisku kalendáře a doklad o zaplacení registračního poplatku. Poplatek byl zaplacen převodem na účet č. 51-2279360247/0100, KB Praha 6. Složenkou typu C na adresu Digiramy


Kalendář roku 2016Soutěž je určena českým i zahraničním firmám, které vydávají, tisknou nebo zadávají výrobu kalendářů. Cílem soutěže je podpora kreativity, tiskové a grafické úrovně kalendářů a podpora výjimečných počinů v této oblasti.

Kdo může být přihlašovatelem

 • vydavatel
 • tiskárna
 • grafické studio
 • agentura
 • kterákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vydavatele

Přihlášky, účastnický poplatek

uzávěrka: 14. 4. 2017
účastnický poplatek pro nástěnné kalendáře: 3 500 Kč + 21 % DPH, celkem 4 235 Kč
Při přihlášení více kalendářů sleva z každé další přihlášky 1 000 Kč
Sleva pro školy 50 %.
Zvýhodněný poplatek pro neziskové organizace 500 Kč + 21 % DPH, celkem 605 Kč
Účastnický poplatek pro stolní kalendáře: 1 500 Kč + 21 % DPH, celkem 1 815 Kč
Poplatek je nutné uhradit do 20. 4. 2017, jinak bude přihlašovatel vyřazen ze soutěže.

Úhrada poplatku:

bankovním převodem na účet: Digirama s.r.o., vydavatele časopisu Typografia, č. ú.: 51-2279360247/0100, KB, Praha 6
(možno vyžádat zálohovou fakturu), IČO: 26158264
 

Adresa pro zaslání přihlášky, 2 ks soutěžního kalendáře a dokladu o zaplacení: Časopis Typografia, Tuchoměřická 343, 164 00 Praha 6

Hodnocení

Přihlášené kalendáře budou hodnocenya oceněny za:
1. design
2. fotografie
3. propagační účin a hlavní ideu
4. kvalitu tisku a celkového zhotovení
5. digitální tisk
6. osobité ztvárnění celebrit
7. vyjádření sociální role
8. podporu cestovního ruchu a v kategorii

Stolní kalendář, kde bude hodnocena originalita a celková kvalita stolních kalendářů

Dále budou uděleny ceny partnerů
Zvláštní cena společnosti Papyrus
Zvláštní cena společnosti Heidelberg
Zvláštní cena Novin pro grafický průmysl
Zvláštní cena www.tiskdo1000.cz
Zvláštní cena společnosti Grafoservis

Hodnocení soutěže

 • hodnocení provádí komise složená z renomovaných odborníků a zástupců uměleckých škol,
 • hodnotící komise má právo neudělit cenu,
 • v každém vyhlášeném kriteriu hodnocení budou oceněny 3 nejlepší kalendáře (1. až 3. místo), za ně obdrží přihlašovatel diplom Kalendář roku 2017 včetně práva na zveřejnění,
 • na základě hlasování veřejnosti bude udělena „cena veřejnosti”,
 • na návrh hodnotící komise mohou být uděleny zvláštní ceny,
 • absolutní vítěz soutěže, který bude zvolen porotou z vítězů kategorií získává cenu GRAND PRIX.

Podmínky soutěže:

 • včasné vyplnění přihlášky, zaslání dokladu o uhrazení účastnického poplatku a 2 výtisků přihlášeného kalendáře,
 • každý přihlášený soutěžní kalendář musí být přihlášen samostatnou přihláškou,
 • přihlásit lze i set kalendářů se stejnou grafickou úpravou např. nástěnný + stolní
 • počet přihlášených prací jedním účastníkem není omezen,
 • za správnost a pravdivost údajů uvedených na přihlášce odpovídá přihlašovatel,
 • v ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty 2 vstupenky na vyhlášení výsledků soutěže, které budou přihlašovateli doručeny poštou po uzávěrce soutěže,
 • odevzdáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky a soutěžního kalendáře vyjadřují účastníci soutěže souhlas se všemi podmínkami účasti a berou na vědomí, že rozhodnutí odborné hodnotitelské komise je konečné a nelze se proti němu odvolat,
 • zasláním kalendářů do soutěže přihlašovatelé souhlasí s reprodukcí díla v odborném tisku
 • pro účely publikování v katalogu soutěže prosíme o zaslání elektronických dat titulní strany a jedné libovolné vnitřní strany kalendáře na CD ROM ve formátu EPS nebo PDF.
 
Více informací najdete v přihlášce do soutěže, která je ke stažení zde
 

Výsledky soutěže Kalendář roku 2016

Fotografie z vyhlášení výsledků soutěže Kalendář roku 2016 zde.

Tisková zpráva ke stažení zde .

Další informace najdetete v záložce "soutěž kalendář roku" na www.typografiacz.cz.