Kalendář roku

Kalendář roku 2018Soutěž je určena českým i zahraničním firmám, které vydávají, tisknou nebo zadávají výrobu kalendářů. Cílem soutěže je podpora kreativity, tiskové a grafické úrovně kalendářů a podpora výjimečných počinů v této oblasti.

Kdo může být přihlašovatelem

vydavatel, tiskárna, grafické studio, agentura, kterákoliv jiná fyzická nebo právnická osoba se souhlasem vydavatele