Tisk do 1000

šetříme Váš časpeníze

Registruj se! Získáš výhody Dotisku knih!

Cena 1. vydání za ks, platí i u dotisku.

Tiskněte "ON DEMAND" Neplňte si sklady je tu Dotisk knih!

Podmínky dotisků knih: Podle Obchodních podmínek
1. vydánídotisk v rozsahu1. vydánídotisk v rozsahu
50 ks50ks až 30ks400 ks400ks až 280ks
100 ks100ks až 60ks450 ks450ks až 320ks
150 ks150ks až 100ks500 ks500ks až 360ks
200 ks200ks až 120ks550 ks550ks až 400ks
250 ks250ks až 140ks600 ks600ks až 450ks
300 ks300ks až 170ks650 ks650ks až 500ks

Petra Maršová,
Jednatelka společnosti