Formáty produktů


Základní formáty
DL na šířku (210 × 99 mm)
DL na výšku (99 × 210mm)
2DL /210x210/
A5 na šířku (210 × 148 mm)
A5 na výšku (148 × 210 mm)
A3 na šířku (420 × 297 mm)
A3 na výšku (297 × 420 mm)
A6 na výšku (105 × 148 mm)
A6 na šířku (148 × 105 mm)
A7 na šířku 105x74mm
A7 na výšku 74x105
A4 na šířku (297 × 210 mm)
A4 na výšku (210 × 297 mm)
Formáty B-  /zmenšené/
B4-  na šířku (310 × 232 mm)
B4-  na výšku (232 × 310 mm)
B5-  na šířku (232 × 155 mm)
B5-  na výšku (155 × 232 mm)
B6-  na šířku (155 × 116 mm)
B6-  na výšku (116 × 155 mm)
B3-  na výšku (310 × 465 mm)
B3-  na šířku (465x310mm)

Velkoformátový tisk
B1 700x100
B2  500x700
B3 500x350
A1
A2
A3 

Vizitky
f 90x50mm
f 85x55mm

Šanony  A4+

Typ Klasik 280x320
Typ Repre 310x250
Šanony A5+
Typ Klasik f. na výšku 170x230
Typ Klasik na šířku 245x170
Typ Repre 225x160
Typ Ekonrepre 230x205
Šanony A6+
Typ Repre 160x140
Typ Ekonrepre 160x140
Šanony DL+

Typ Ekonrepre 225x140
Typ Repre 225x140
Prezentační desky A4+
Typ desek Klasik  220x307
Typ desek Psaníčko 215x307
Typ desek s tužkou 225x307
Typ desek s očky 220x307
Typ desek Oltářík 220x307

Prezentační desky A5+
Typ desek Klasik 155x220
Typ desek Psaníčko 155x220
Typ desek s tužkou 165x220
Typ desek s očky 155x220
Typ desek Zabalovačka 155x220
Typ Klasik na šířku 220x155
Typ Klasik s kulatými rohy 160x220

Prezentační desky DL+
Typ desek Klasik 120x220
Typ Klasik na šířku 220x120
Typ desek Zabalovačka 120x220