šetříme Váš časpeníze

Plakáty-Velkoplošný tisk

Materiál Velkoplošný lehký a křídové papíry je určen pro tisk např na plátno, bannery, vlajky, plakáty, apod..

Velkoplošný deskový je určen pro reklamní poutače, panely apod.

Plakáty

Nahrajte podklady pro tisk (ve formátu *.pdf nebo *.jpeg)