Samopropisovací formuláře tvoří složky.

SLOŽKA JE?    Originál + x počet kopií, poslední list složky ukončuje propisování.              


Samopropisovací formuláře s číslováním

Přidat soubory...